ไปที่เนื้อหา


เนื้อหาที่ชื่นชอบสูงสุด


#142 พ.ศ. 2514 ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ (15 ม.ค. 2514)

โพสต์โดย aroon arkkrapridi on 11 มีนาคม 2014 - 05:37 PM

ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่หลังนี้ สร้างเสร็จและเปิดใช้งานวันที่ 25 มกราคม 2494 แลมีพิธีเปิดป้ายเฉลิมฉลองวันที่ 12-14 กุมภาพันธฺ 2495


  • ผู้ดูแลระบบ และ aroon arkkrapridi ถูกใจสิ่งนี้


#88 VDO จาก... ด่านนอก แขวงด่านนอก อำเภอนอก สู่... อำเภอบัวใหญ่

โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ on 23 กุมภาพันธ์ 2014 - 04:11 PM


  • Boonsom Charoenwat ถูกใจสิ่งนี้


#43 พ.ศ. 2511 ตลาดอำเภอบัวใหญ่ ถ่ายจากถังดำ (15 ม.ค. 2511)

โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ on 21 กุมภาพันธ์ 2014 - 12:32 PM

1620727_1471613049725576_1204581634_n.jp


  • Piti Kieawsrikun ถูกใจสิ่งนี้


#4 บทที่ 3 พระราชกรณียกิจในบัวใหญ่

โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ on 12 กุมภาพันธ์ 2014 - 05:17 PM

พระราชกรณียกิจในบัวใหญ่

 

๒ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    เสด็จประทับ ณ  พลับพลา  หน้าสถานีรถไฟบัวใหญ่  ทรงโปรดให้พสกนิกรชาวอำเภอบัวใหญ่และอำเภอใกล้เคียงเข้าเฝ้ารับเสด็จ  เมื่อวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘    

 

1794757_1471203023099912_710264631_n.jpg

 

1654223_1471203013099913_2026362249_n.jp

 

1969261_1471203056433242_1301345195_n.jp

 

1654121_1471202986433249_540370942_n.jpg

 

 

1621879_1471202916433256_247430129_n.jpg


  • Nuchi Ram ถูกใจสิ่งนี้


#263 พ.ศ.2495 คณะข้าราชการพ่อค้าในเมืองโคราชถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการภาค

โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ on 25 กันยายน 2014 - 08:27 AM

พ.ศ.2495 คณะข้าราชการพ่อค้าในเมืองโคราชถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการภาค ของโคราชที่จวนของท่าน พล.ต.แสร์ น้อยเศรษฐ์ และคุณนาย

คุณพ่อผมยีนอยู่แถวบนสุดตรงกลาง คนอื่นที่ผมจำได้มี นพ.เฉก ธนะศิริ พ.ต.ท.เอื้อ เอมะปาน ผู้กำกับตำรวจ อาว์ถาวร สมบูรณ์วงศ์ และผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขานครราชสีมา จำไม่ได้ว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการภาคถกยกเลิกไปปีไหน

อรุณ อัครปรีดี (ผู้ให้ข้อมูล)
24 กันยายน 2557

 

1781111_1565599570326923_909676230215279


  • Nuchi Ram ถูกใจสิ่งนี้


#2 บทที่ 1 จากด่านนอก แขวงด่านนอก อำเภอนอก สู่อำเภอบัวใหญ่

โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ on 11 กุมภาพันธ์ 2014 - 09:31 PM

จากด่านนอก แขวงด่านนอก อำเภอนอก สู่อำเภอบัวใหญ่

(จดหมายเหตุเมืองบัวใหญ่ ฉบับย่อ แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ๒๖ ก.ย.๒๕๔๘)

 

โดย  นายอรุณ  อัครปรีดี [1]

ผู้รวบรวมเรียบเรียง

 

การรวบรวมเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ หรือตำนานเกี่ยวกับอำเภอบัวใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละห้วงเวลามากมาย   ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเชิงประวัติศาสตร์และทีมงานที่มีความรอบรู้และสั่งสมข้อมูลที่หลากหลาย  จึงจะสามารถทำได้สมบูรณ์ครบถ้วน  บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบัวใหญ่ฉบับนี้   เป็นเหตุการณ์ของทางราชการ  เรื่องราวภาคเอกชน  รวมทั้งเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงของบัวใหญ่ในบางด้าน  และ ได้จัดทำขึ้นในห้วงเวลาจำกัด  สิ่งที่ขาดหายหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ต้องเป็นภาระของท่านผู้รู้ช่วยแก้ไขเติมเต็มต่อไป ต้องการให้บันทึกฉบับนี้  เป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การตั้งคณะทำงานจากหลาย ๆ ฝ่าย  เพื่อจัดทำจดหมายเหตุเมืองบัวใหญ่ฉบับสมบูรณ์ในอนาคต

 

ข้อมูลที่รวบรวมนี้  ส่วนหนึ่งได้มาจาก 

 

๑.หนังสือบัวใหญ่ก้าวหน้า  ของนายพิบูลย์ รัตนจันทร์ [2] 

๒.ประวัติอำเภอบัวใหญ่  ของอาจารย์จันทร์แดง  คำลือหาญ [3]

๓.หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของอาจารย์นิรันดร์  เนตรภักดี [4]  

๔.รายงานการรวบรวมประวัติบัวใหญ่  ของอนุกรรมการ รวบรวมประวัติบัวใหญ่ [5] มีอาจารย์ชำนิ คุ้มบัว [6] เป็นหัวหน้าคณะ      ๕.เอกสารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย   

.อนุสารส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [7]

๗.ประวัติอำเภอบัวใหญ่  ของนายสุเทพ  เกรียงเม็งโคตร [8]  

และอีกส่วนหนึ่งมาจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่ผู้เรียบเรียงเคยรับฟังมาตั้งแต่เด็ก  ตลอดจนสิ่งที่ผู้เรียบเรียงมีโอกาสรับรู้สัมผัสตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

 

1904204_1471202723099942_1211041856_n.jp
 
ปรางค์บ้านสีดา
 
 
1959267_1471202766433271_1808085951_n.jp
 
วัดบ่อไก่แก้ว
 

พื้นที่อำเภอบัวใหญ่เดิม  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบกระจัดกระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก  อาทิ บ่อไก่แก้ว, ปรางค์บ้านสีดา ที่กิ่งอำเภอสีดา  ปราสาทนางรำ  ที่อำเภอประทาย  ปรางค์กู่ที่บ้านกู่  ต.ดอนตะหนิน  เครื่องภาชนะดินเผาพบที่บริเวณบ้านบัวใหญ่  กำไรสำริดและไหหินพบที่บริเวณบ้านจาน  เสมาหินทรายที่บ้านเสมาใหญ่  เทวรูปสำริดที่ขุดพบจากพื้นที่หลายแห่ง  ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก  ฝังเรียงรายทับซ้อนลงไปเป็นชั้น ๆ  เป็นจำนวนมาก  ซึ่งเคยขุดพบที่บ้านหนองไอ้แหนบ  บ้านหญ้าคา  และหลังสุดขุดพบไหหรือหม้อดินเผาที่บรรจุกระดูกเป็นจำนวนมากที่เนินดินท้ายหมู่บ้านกระเบื้อง 

 

1621845_1471202739766607_1201372189_n.jp
 
สุสานโบราณที่บ้านกระเบื้อง
 
 
1508503_1471202749766606_1599063710_n.jp
 
ปรางค์บ้านกู่
 
 
1922394_1471202669766614_1068000405_n.jp
 
ปราสาทนางรำ
 
 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งมีภาชนะบรรจุกระดูกนับพันไห  เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการขุดของทางราชการ  ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าน่าจะมีอายุราว ๑๕๐๐ ปี  เป็นประเพณีฝังศพครั้งที่สอง  โดยครั้งแรกจะนำศพไปฝังก่อน  ภายหลังจะทำการขุดศพมาทำพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่ง  แล้วจึงนำโครงกระดูกบรรจุลงหม้อดินเผาฝังบรรจุในสุสาน  หลักฐานทั้งหลายเหล่านี้  ทำให้น่าเชื่อว่า พื้นที่อำเภอบัวใหญ่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  มีอายุไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ ปีมาแล้ว  ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้คือแหล่งความรู้ที่ทำให้ประชาชนอำเภอบัวใหญ่ในปัจจุบันสืบสานรับวัฒนธรรมเหล่านั้น มาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

 

 

 


[1] อดีตเทศมนตรีตำบลบัวใหญ่(๒๕๑๐-๒๔๑๘) อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบัวใหญ่(๒๕๑๘, ๒๕๒๘-๒๕๓๘, ๒๕๔๒-๒๕๔๖)  อดีตประธานมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ สมัยที่ ๙-๑๐(๒๕๔๑-๒๕๔๕)  อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่-สาขานครราชสีมา (๒๕๐๖-๒๕๒๓)  ประธานมูลนิธิบัวใหญ่เพื่อการศึกษา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่  ที่ปรึกษาอาวุโสถาวร หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  ที่ปรึกษาคณะบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา

[2] อดีตข้าราชการฝ่ายปกครอง  ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภออยู่ที่บัวใหญ่ (๒๔๙๖-๒๕๙๘)

[3] อดีตครูใหญ่โรงเรียนอมรศิลป์ – ครูใหญ่โรงเรียนการประถมศึกษา

[4] อาจารย์ ๑ ระดับ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองบัวใหญ่

[5] เทศบาลแต่งตั้งเมื่อปี ๒๕๓๗

[6] อดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ สังกัดเทศบาลตำบลบัวใหญ่

[7] ฉบับปีที่ ๑๙  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒  

[8] อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ  อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบัวใหญ่ (๒๕๔๑-๒๕๔๒) อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบัวใหญ่(๒๕๑๘-๒๕๒๓)


  • ผู้ดูแลระบบ ถูกใจสิ่งนี้


#126 พ.ศ. 2498 ในหลวงและราชินีเสด็จมาที่บัวใหญ่เมื่อวันที่5 พฤศจิกายน

โพสต์โดย aroon arkkrapridi on 28 กุมภาพันธ์ 2014 - 10:07 AM

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆโดยเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคแรก  ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2498  เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา  เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก  ประทับพักแรมที่ค่ายสุรนารีสองคืน คืนวันที่ 2-3 พฤศจิกายน เสด็จวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  เสด็จศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเยี่ยมราษฎรที่มารอเข้าเฝ้าชมพระบารมี เยี่ยมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 สถานีทดลองข้าวพิมาย ทอดพระเนตรปฏิบัติการโปรยยาปราบศัตรูพืชโดยเครื่องบิน  ทอดพระเนตรเขื่อนพิมาย เสวยกระยาหารที่ไทรงาม  ทอดพระเนตรปราสาทหินพิมาย  วันที่ 4 พฤศจิกายน เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเยี่ยมค่ายตำรวจสุรนารายณ์  อำเภอโนนไทย สูงจังหวัดชัยภูมิ  ประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 5 พฤศจิกายน  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงสี่แยกสถานีรถไฟบัวใหญ่ ทรงลงจากรถยนต์พระที่นั่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าสองฝากทางจากสี่แยกสถานีรถไฟจนถึงพลับพลาที่ประทับบริเวณสถานีรถไฟบัวใหญ่ ได้มีพระราชดำรัสแก่ราษฎรที่มารอเข้าเฝ้าที่มาจากอำเภอบัวใหญ่และอำเภอใกล้เคียง  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดขอนแก่น  อรุณ อัครปรีดี ผู้บันทึก


  • ผู้ดูแลระบบ ถูกใจสิ่งนี้


#112 พ.ศ. 2511 ตลาดอำเภอบัวใหญ่ ถ่ายจากถังดำ (15 ม.ค. 2511)

โพสต์โดย aroon arkkrapridi on 26 กุมภาพันธ์ 2014 - 09:56 AM

ภาพนี้ผมล้างฟิล์มแลอัดภาพเองโดยเพิ่มคำ "ตลาดอำเภอบัวใหญ่" ด้วยลายมือผมเองเพื่อใช้เป็นบัตร ส.ค.ส.ในปี 2512


  • ผู้ดูแลระบบ ถูกใจสิ่งนี้