ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

ทำเนียบคนด่านนอกที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

น้อย ทินราช สุวรรณ ธนกัญญา ร.อ.เต็มศักดิ์ ช่างหล่อ สุขุม เลาวัลย์ศิริ ลำพอง พิลาสมบัติ ประจัญ กล้าผจญ พิเชษฐ์ คิดเห็น นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ประชาธิปไตย คำสิงห๋นอก นพดล ปัทมะ สมชัย ฉัตรพัฒนะศิริ พงษ์พิช รุ่งเป้า ภิรมย์ พลวิเศษ สุชาติ ภิญโญ โกศล ปัทมะ รองศาสตราจารย์ดร.ทองคูณ หงส์ ธวัขชัย ไชยสระแก้ว ศาสดาจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู ศาสดาจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒน ศาสตราจารย์วิรียะ นามศิริพงศ์ นายเลียง ศรีสถาพร นายโยธิน เมธชนันท์ นายสุพจน์ เลาวัลย์ศิริ นายบุญเชิด คิดเห็น นายสมชัย หทยะตันติ นายแพทย์กวี ไชยศิริ นายใหญ่ วิเศษพลกรัง นายคำสิงห์ ศรีนอก กำปั่น บ้านแท่น สรเพชร ภิญโญ พงษ์ศักดิ์เล็ก พงศกร วันจงคำ

  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

    Administrator

  • ผู้ดูแลระบบ
  • 248 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2014 - 03:18 PM

            พิจารณาจากบุคคลที่เป็นนักการเมืองระดับชาติ เป็นข้าราชการระดับ 10 เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นนักกีฬาระดับชาติ หรือเป็นตำแหน่งระดับชาติอื่นๆ

 

          1) นายน้อย ทินราช เคยเป็น ส.ส.นครราชสีมา

 

          2) นายสุวรรณ ธนกัญญา เคยเป็น ส.ส.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

          3) ร.อ.เต็มศักดิ์ ช่างหล่อ เคย เป็น ส.ส. นครราชสีมา

 

          4) นายสุขุม เลาวัลย์ศิริ เคยเป็น ส.ส.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย

 

          5) นายลำพอง พิลาสมบัติ  เคยเป็น ส.ส.และ ส.ว.นครราชสีมา

 

          6) นายประจัญ กล้าผจญ  เคยเป็น ส.ส.นครราชสีมา

 

          7) นายพิเชษฐ์ คิดเห็น เคยเป็น ส.ส. นครราชสีมา

 

          8) นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์  เคยเป็น ส.ส.และรัฐมนตรี

 

          8) พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น ส.ส.และรัฐมนตรี

 

          10) พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย

 

          11) นายประชาธิปไตย คำสิงห๋นอก เคยเป็น ส.ส. นครราชสีมา

 

          12) นายนพดล ปัทมะ เคยเป็น ส.ส.และรัฐมนตรี

 

          13) นายสมชัย ฉัตรพัฒนะศิริ  เคยเป็น ส.ส. นครราชสีมา

 

          14) นายพงษ์พิช รุ่งเป้า เคยเป็น ส.ส. นคราชสีมา

 

          15) นายภิรมย์ พลวิเศษ เคยเป็น ส.ส.นครราสีมา

 

          16) นายสุชาติ ภิญโญ เป็น ส.ส.นครราชสีมาเขต 6

 

          17) นายโกศล ปัทมะ เป็นส.ส.นครราชสีมาเขต 5

 

          18) รองศาสตราจารย์ดร.ทองคูณ  หงส์พันธ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธาร

 

          19) พล.อ.ต.ศาสดาจารย์ดร.ธวัขชัย ไชยสระแก้ว  เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

          20) ศาสดาจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู  เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

          21) ศาสดาจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์  เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

          22) ศาสตราจารย์วิรียะ นามศิริพงศ์พันธุ์  เป็นอาจารย์มหาวิยาลัย

 

          23) นายเลียง ศรีสถาพร เป็นนายกสมาคมค้ามันสำปะหลังแห่งชาติ

 

          24) นายโยธิน เมธชนันท์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

          25) นายสุพจน์ เลาวัลย์ศิริ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

          26) นายบุญเชิด คิดเห็น  เป็น อธิบดีกรมที่ดิน

 

          27) นายสมชัย หทยะตันติ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

 

          28) นายแพทย์กวี ไชยศิริ  เป็นนายแพทย์ชนบทดีเด่นของชาติ

 

          29) นายใหญ่ วิเศษพลกรัง   เป็น ศิลปินแห่งชาติด้านเพลงโคราช

 

          30) นายคำสิงห์ ศรีนอก  เป็น ศิลปินแห่งชาติ

 

          31) นายกำปั่น บ้านแท่น (ข่อยนอก) เป็นศิลปินแห่งชาติด้านการแสดง

 

          32) นายสรเพชร ภิญโญ (นายเสมอ จันดา) เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำ

 

          33) พงษ์ศักดิ์เล็ก (นายพงศกร วันจงคำ)  เป็นนักมวยแชมป์โลกติดแท็กอย่างน้อยหนึ่งแท็กหรือให้มากกว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้: น้อย ทินราช, สุวรรณ ธนกัญญา, ร.อ.เต็มศักดิ์ ช่างหล่อ, สุขุม เลาวัลย์ศิริ, ลำพอง พิลาสมบัติ, ประจัญ กล้าผจญ, พิเชษฐ์ คิดเห็น, นิพนธ์ พร้อมพันธุ์, พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก, พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ, ประชาธิปไตย คำสิงห๋นอก, นพดล ปัทมะ, สมชัย ฉัตรพัฒนะศิริ, พงษ์พิช รุ่งเป้า, ภิรมย์ พลวิเศษ, สุชาติ ภิญโญ, โกศล ปัทมะ, รองศาสตราจารย์ดร.ทองคูณ หงส์, ธวัขชัย ไชยสระแก้ว, ศาสดาจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู, ศาสดาจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒน, ศาสตราจารย์วิรียะ นามศิริพงศ์, นายเลียง ศรีสถาพร, นายโยธิน เมธชนันท์, นายสุพจน์ เลาวัลย์ศิริ, นายบุญเชิด คิดเห็น, นายสมชัย หทยะตันติ, นายแพทย์กวี ไชยศิริ, นายใหญ่ วิเศษพลกรัง, นายคำสิงห์ ศรีนอก, กำปั่น บ้านแท่น, สรเพชร ภิญโญ, พงษ์ศักดิ์เล็ก, พงศกร วันจงคำ

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว