ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิตร จิตฺตปญฺโญ)

หลวงพ่อจิตร อรัญญาวาส วัดเทพาลัย

  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

    Administrator

  • ผู้ดูแลระบบ
  • 248 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2014 - 03:24 PM

พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิตร  จิตฺตปญฺโญ)

 

 

1911778_1481389178747963_365696806_n.jpg

วัดเทพาลัย หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ เกิดเมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485 ที่บ้านเลขที่ 23    หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มารดาชื่อ นางจ๋อย   หินนอก บิดาชื่อ นายเต่า  หินนอก ช่วงชีวิตวัยหนุ่มได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองหลายแขนงวิชา เช่นด้านภาษา วรรณคดี การช่าง รวมทั้งแนวคิดปรัชญาและศาสนา

จากนั้นได้ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ที่จะบวช อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา จึงได้อุปสมบทที่วัดตะคร้อ เมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยพระครูคงคนครพิทักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทแล้วได้ออกเดินทางถึงบ้านบุเสมา สอบถามชาวบ้านทราบว่าวัดป่าตองเป็นวัดร้าง อยู่ในเขตตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ยังห่างไกลความเจริญมีป่าไม้มากมีความวิเวก เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และไม่มีพระอยู่ประจำเลยจำพรรษาที่วัดป่าตอง ตั้งชื่อวัดเป็นวัดอรัญญาวาส

หลวงพ่อจิตร เป็นพระนักปฏิบัติ มีจิตใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติสมาธิภาวนาและการพัฒนาวัด ลงมือปฏิบัติงานด้วยความขยันอดทน เป็นพระที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองและการอ่านหนังสือ มีความสามารถด้านงานวาด งานปั้น งานเขียน ตลอดจนสนใจการใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี จนถึง พ.ศ. 2518 ได้เดินทางไปจำพรรษาที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนนิกายถือเป็นธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระครูปัญญาธุราธร เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเดินทางไปจำพรรษาที่วัดนิโครธาราม จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2520-2523 ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดโนนเต็ง อำเภอคง นครราชสีมา ที่นั่นได้พาญาติโยมสร้างโบสถ์ 1 หลังและที่วัดป่าตอง ได้สร้างโบสถ์ 1 หลัง ทำแบบซุ้มถ้ำประดับด้วยไห ดูแปลกตามาก จนกระทั่งพ.ศ. 2529 ได้ออกจากวัดป่าตองไปสร้างวัดแห่งใหม่คือวัดเทพาลัยมาจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งสำคัญ

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพาลัย พ.ศ. 2539
ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะตำบลเมืองคง (ธ) พ.ศ. 2542
ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ (ธ) พ.ศ. 2552
ภารกิจและกิจกรรมต่างๆ

หลวงพ่อจิตร เป็นพระนักพัฒนา พัฒนาทั้งคน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ควบคู่ไปกับด้านสร้างถาวรวัตถุทางศาสนา ที่วัดเทพาลัย ได้พัฒนาให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การพัฒนาจิต ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อจิตรเป็นพระวิทยากรให้การอบรมตั้งแต่ปี 2529 ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำจังหวัดนครราชสีมา

วัดเทพาลัยได้รับการคัดเลือกเป็นวัดโครงการสวนสมุนไพรดีเด่นระดับชาติในปีพ.ศ. 2551 ด้านการเผยแผ่พระศาสนา  ได้ตั้งสถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมะ ปี พ.ศ. 2547 และวิทยุออนไลน์ทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปใช้ในชุมชน เช่นทำน้ำมันไบโอดีเซล ทำน้ำส้มควันไม้ การเพาะชำกล้าไม้ ทำปุ๋ยชีวภาพหลากหลายสูตร ปลูกป่า มีผู้สนใจไปศึกษาดูงานสม่ำเสมอ

พระครูวิสุทธิภาวณาญาณ เป็นพระสุปฏิปันโน มีปณิธาน ขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะพิเศษสงบเยือกเย็น ไม่เคยเห็นท่านมีอาการกังวล ไม่เคยว่าร้ายใคร ไม่มีอาการโกรธขึ้งผู้ใดเลย ไม่ทะเยอทะยาน ไม่ยินดีในลาภ ยศสรรเสริญ มีความสามารถในการเทศนาอบรมญาติโยมมาก ควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ทุกเวลานาที ไม่มีจิตเศร้าหมอง เจริญสมาธิ วิปัสสนาเป็นกิจนิสัย มีจิตใจเยือกเย็นสงบและมีเมตตาอย่างสูงต่อทุกคนที่ได้เข้าหา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง
    

เหรียญรุ่นแรกปี 2512

 

1924936_1481390165414531_1119466052_n.jp

พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ ได้สร้างรูป เหรียญ รุ่นต่างๆหลายรุ่นทั้งแบบนวโลหะ พระผง พระกริ่ง มีคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆแก่ผู้เคารพบูชาหลายครั้ง

ท่านสอนให้มุ่งมั่นในการทำความดี มีใจซื่อตรงมั่นคงต่อพระรัตนตรัยและบำเพ็ญทาน ศีล เจริญสมาธิภาวนา ใช้ปัญญา มีสติ ไม่ประมาทในชีวิต ไม่มัวเมาในอบายมุข ให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสุขความ มีสันติภาพ ด้วยสันติธรรมต่อกัน


0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว